Om oss

  • Vi på Panera investerar i företag som har en hållbar utveckling i fokus eftersom hållbar utveckling är en grundprincip i FN:s arbete och även i många länders politik. 
  • Det är stora förändringar på gång och stora möjligheter att investera i uppgången utav denna utveckling, därför kommer vi att fokusera på företag som jobbar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Detta är framtiden och som tidig investerare i bolag som fokuserar på dessa frågor investerar du i en framtid att vara stolt över och se fram emot. Företag med dessa inriktningar är framtiden för vår värld. Du har nu möjligheten att påverka framtiden och samtidigt generera pengar för dig och dina barn.

  • Grön energi är framtiden för Sverige och världen!
  • 2017 tog Sveriges regering fram ett klimatpolitiskt ramverk om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Ramverket säger att vi år 2040 ska ha en elproduktion som är 100% förnybar och att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och sliter inte på naturen. Den bidrar med andra ord inte till den globala uppvärmningen.
  • Här kommer vi in med investeringar till de företag som siktar på en grön framtid för Sverige och världen!
  • Vi har ett mål om en grön och hållbar framtid därför startade vi Panrea AB för att göra det enklare för de bolag med samma vision som oss att införskaffa kapital för att expandera och utvecklas. Vårt mål är att öppna era ögon för de bolag som vill skapa en bra framtid för oss alla och ser till att bolagen har ekonomiska möjligheter att utvecklas.